مقايسه آگهی ها

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل