صنایع مواد غذایی

آگهی سوله،کارخانه و کارگاه با کاربری مواد غذایی با سالن های سنگ شده و بهداشتی آرایشی که زیر مجموعه صنایع مواد غذایی می باشد.

کلیه صنایع مربوطه زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی هر استان قرار میگیرد گروه معظم املاک صنعتی سوله مرجع معاملات تخصصی کارخانجات در کشور است.

مقایسه آگهی ها

مقایسه