مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 2000
اداری : 70

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 22500
سوله : 3200
اداری : 240
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 3200
اداری : 240

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,500,000,000تومان

سوله : 960
اداری : 80

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

150,000,000تومان20,000,000تومان
کارخانه باخط تولید موادغذایی دراستان کرمان روستای کبوترخان اجاره داده میشود

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1300
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل