مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان45,000,000تومان
۱۴۰۰متر مفید ، مناسب انبار غذایی یا دارویی ، بهترین فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 1200
سوله : 900
اداری : 400
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 900
اداری : 400

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,600,000,000تومان
۲۲۰متر بنای مفید در ۲۱۰متر زمین مناسب بهداشتی، غذایی ،داخل فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 210
سوله : 110
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,600,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 110

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی با سردخانه در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

17,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,100,000,000تومان
واگذاری سوله موادغذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک صنعتی

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

200,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره زیر قیمت تخیله کارخانه مواد غذایی در شکوهیه

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 600
اداری : 24

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سالن موادغذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس