360,000,000,000تومان

سوله : 1000
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

360,000,000,000تومان

زمین : 4650
سوله : 1000

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

22,500,000,000تومان
blank

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

22,500,000,000تومان

زمین : 900

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در جاده قدیم قم - تهران

سوله : 100
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

7,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 200
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

7,000,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 200

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

6,656,000,000تومان
09153221484

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

6,656,000,000تومان

زمین : 256

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

1,050,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 83
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

1,050,000,000تومان

زمین : 83
سوله : 83

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

6,200,000,000تومان
اجاره سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 200
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

6,200,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

399,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 5700
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

399,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 5700

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

2,393,300,000تومان
خرید باغچه در رشت - خرید ویلا در متل قو خرید باغ در چالوس 

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

2,393,300,000تومان

زمین : 1841

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

60,000,000,000تومان
فروش زمین به مساحت 272000متر نزدیک تهران

سوله : 1700
اداری : 100
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

60,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴