2,393,300,000تومان
خرید باغچه در رشت - خرید ویلا در متل قو خرید باغ در چالوس 

زمین : 1841
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

2,393,300,000تومان

زمین : 1841

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

60,000,000,000تومان
فروش زمین به مساحت 272000متر نزدیک تهران

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100
هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

60,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100

هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴