مقايسه آگهی ها

4,000,000,000تومان
فروش سالن زمین و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 12000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,400,000,000تومان
فروش کارگاه صنعتی با شرایط ویژه در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

10,000,000تومان3,000,000تومان
کارگاه و کارخانه فروش زیر قیمت در شهرک صنعتی زواره ای

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

زمین : 1852
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

2,963,200,000تومان

زمین : 1852
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

زمین : 12000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

زمین : 2000
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

2,600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

زمین : 3250
سوله : 1650
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

4,000,000,000تومان

زمین : 3250
سوله : 1650
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زمین : 5600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

2,700,000,000تومان

زمین : 5600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

360,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

360,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس