شهرک صنعتی زواره ای در جاده ساوه و سراه ادران قرار گرفته این شهرک دارای سوله و سالن هایی با متراژ مختلف همچنین فعایت های متنوعی در این شهرک میباشد برای خرید کارگاه و یا اطلاع از قیمت های اجاره سوله در شهرک صنعتی زواره ای با کارشناسان حرفه ای ما در تماس باشید 02156417929

900,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

900,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

360,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

360,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 11400
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

23,000,000,000تومان

زمین : 11400
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

زمین : 5600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

2,700,000,000تومان

زمین : 5600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

200,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله
200,000,000تومان

زمین : 760

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 1852
سوله : 500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,500,000,000تومان

زمین : 1852
سوله : 500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

450,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار
450,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

360,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 440
سوله : 180
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

360,000,000تومان

زمین : 440
سوله : 180
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

4,440,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 1776
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

4,440,000,000تومان

زمین : 1776
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

10,000,000تومان3,000,000تومان
blank

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

زمین : 2500
سوله : 350
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 350
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,700,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

760,000,000تومان

زمین : 9500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

زمین : 5280
سوله : 5350
اداری : 137
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

5,000,000,000تومان

زمین : 5280
سوله : 5350
اداری : 137

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

زمین : 230
سوله : 160
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

690,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 160
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳