مقايسه آگهی ها

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه ، 10000 متر در شهرک صنعتی سمنان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس