مقايسه آگهی ها

880,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

880,000,000تومان

زمین : 800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,800,000,000تومان
شهرک صنعتی قرچک فروش کارخانه نساجی 56228009

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان
اجاره سالن 100 متری در ابتدای ورودی بندر انزلی

زمین : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان

زمین : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس