مقايسه آگهی ها

1,800,000,000تومان
شهرک صنعتی قرچک فروش کارخانه نساجی ۵۶۲۲۸۰۰۹

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل