مقايسه آگهی ها

4,500,000,000تومان
فروش سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

4,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 400
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی با متراژ سوله 5000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1400
سوله : 380
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 380
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

8,500,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

8,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

2,800,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

2,800,000,000تومان

زمین : 2000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی با متراژ سوله 5000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

300,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در پاکدشت

زمین : 1050
سوله : 1050
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

300,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 1050
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

41,500,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

زمین : 41500
سوله : 965
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

41,500,000,000تومان

زمین : 41500
سوله : 965

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

880,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

880,000,000تومان

زمین : 800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,800,000,000تومان
شهرک صنعتی قرچک فروش کارخانه نساجی 56228009

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان
اجاره سالن 100 متری در ابتدای ورودی بندر انزلی

زمین : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

600,000,000تومان

زمین : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱