270,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 200
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

270,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 200
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,060,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

1,060,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

14,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2000
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

14,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

1,600,000,000تومان
قیمت کارگاه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

1,600,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

3,700,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1620
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

3,700,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1620

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

2,800,000,000تومان
blank

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

2,800,000,000تومان

زمین : 2000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

1,600,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد
1,600,000,000تومان

زمین : 800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

100,000,000تومان20,000,000تومان
قیمت کارگاه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

1,100,000,000تومان
blank

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

1,800,000,000تومان
blank

سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

50,000,000تومان12,000,000تومان
فروش کارگاه با مجوز پلاستیک شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

200,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

150,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

150,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

250,000,000تومان
چاه آب/ نما سنگ کنار سوله یک باب مغازه 30 متری دارد با 15 متر بالکن/با کلیه امکانات/سند دفترچه ای

سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

250,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷