مقايسه آگهی ها

شهرک صنعتی فیروزکوه در مجاورت شهر فیروز کوه قرار گرفته و صنایع فعال در این شهرک غالبا صنایع مواد غذایی و ارایشی بهداشتی میباشد گروه املاک صنعتی سوله مرجع معاملات کارخانجات در کشور 02166661330

 

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

20,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 3500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

زمین : 50000
اداری : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

30,000,000,000تومان

زمین : 50000
اداری : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

700,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2100
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

700,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

2,500,000,000تومان
خرید انبار و کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 2980
سوله : 2600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

600,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 104
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 104

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

4,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 16000
سوله : 3000
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 3000
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

823,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

700,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2150
سوله : 1300
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

700,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 1300
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

1,700,000,000تومان

زمین : 27000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

250,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

250,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 420
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس