55,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 340000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

55,000,000,000تومان

زمین : 340000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

2,600,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 6000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

2,600,000,000تومان

زمین : 6000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

11,000,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در اتوبان فتح

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

11,000,000,000تومان

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴