3,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 120
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 120

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

60,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

60,000,000,000تومان

زمین : 71000
سوله : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

6,500,000,000تومان
blank

سوله : 2200
اداری : 80
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

6,500,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2200
اداری : 80

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

12,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1300
اداری : 50
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

12,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 50

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

55,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 3000
اداری : 300
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

55,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 3000
اداری : 300

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 35000
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 71000
سوله : 35000

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

180,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 300
اداری : 300
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

180,000,000,000تومان

زمین : 1200000
سوله : 300
اداری : 300

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 2500
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان

زمین : 420000
سوله : 2500

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

650,000,000,000تومان
blank

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

650,000,000,000تومان

زمین : 3000000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

430,000,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

سوله : 15000
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

430,000,000,000تومان

زمین : 4300000
سوله : 15000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

100,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

100,000,000,000تومان

زمین : 120000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

10,000,000,000تومان

زمین : 350000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

17,000,000,000تومان
اجاره کارخانه تولید نان صنعتی در شهرک صنعتی کاظم آباد

اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

17,000,000,000تومان

زمین : 140000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

145,000,000,000تومان
اجاره انبار کالا و دپو محصولات در منطقه صنعتی ادران

اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

145,000,000,000تومان

زمین : 240000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

85,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 300000
اداری : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

85,000,000,000تومان

زمین : 1500000
سوله : 300000
اداری : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

55,000,000,000تومان
09153221484

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

55,000,000,000تومان

زمین : 340000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶