2,600,000,000تومان
آیا ساخت ویلا در زمین زراعی امکان‌پذیر است؟

زمین : 6000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

2,600,000,000تومان

زمین : 6000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

11,000,000,000تومان
فروش واحد دامپروری درمنطقه حسن آباد

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

11,000,000,000تومان

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴