زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

21,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

1,200,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

1,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

3,350,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴