مقايسه آگهی ها

1,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

1,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

3,350,000,000تومان
فروش املاک صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

3,350,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی با سردخانه در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

17,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3500
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴