39,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

39,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1380
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1380
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 450
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

29,000,000,000تومان
فروش کارخانه یک هکتاری در شهرک صنعتی ماهدشت

سوله : 5000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

29,000,000,000تومان

زمین : 10400
سوله : 5000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 4000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 4000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

100,000,000تومان10,500,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 140
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

100,000,000تومان10,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 140
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 750
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 300
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

250,000,000تومان35,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

250,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

270,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در صفادشت

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

270,000,000تومان

زمین : 600

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

سوله : 500
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

350,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

350,000,000تومان

زمین : 1450
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

21,000,000,000تومان
خرید کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی شهریار

سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

21,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹