مقايسه آگهی ها

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره فوری سوله ۴۰۰ و ۲۰۰متری قابل تجمیع فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره فوری ۲۵۰ متر سوله فول تخلیه، فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

150,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ با قیمت مناسب در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

150,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 4200

نام مشاور : shadisadeghian

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 4200

نام مشاور : shadisadeghian

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 300
تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

39,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 300

تجاری, تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

12,000,000,000تومان
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

12,000,000,000تومان

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

زمین : 25000
سوله : 7000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

زمین : 25000
سوله : 7000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس