زمین : 10000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

5,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

زمین : 12000
سوله : 2400
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

41,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2400
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 6 هکتار
سوله : 6000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

65,000,000,000تومان

زمین : 6 هکتار
سوله : 6000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

6,800,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 390
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

6,800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 390
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,000,000,000تومان210,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,000,000,000تومان210,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 30000
سوله : 8000
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

140,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 8000
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

74,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

140,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی همراه ویلا در چهار باغ

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

زمین : 119000
سوله : 119000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

130,900,000,000تومان

زمین : 119000
سوله : 119000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

13,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2725
سوله : 2600
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

13,000,000,000تومان

زمین : 2725
سوله : 2600
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 15000
سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

28,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴