15,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

15,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

زمین : 5800
سوله : 2600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

22,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1,000,000,000تومان150,000,000تومان
اجاره سوله و انبار بهداشتی در جاده مخصوص کرج

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,000,000,000تومان150,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

43,000,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 4800
سوله : 460
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

43,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 460

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

15,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 5000
سوله : 2100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

16,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان
اجاره سالن بهداشتی بسته بندی تخم مرغ در عباس آباد علاقبند

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2 هکتار
سوله : 9 هزار متر
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

20,000,000,000تومان

زمین : 2 هکتار
سوله : 9 هزار متر

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 17000
سوله : 6000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

95,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 6000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

4,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز مناسب انبار در خیابان پالایشگاه

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

4,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

25,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

25,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

25,000,000,000تومان

زمین : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷