مقايسه آگهی ها

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی ، بر ۶۰ متری شوراباد

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : amiramiramir

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200
مواد غذایی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 9485
سوله : 2400
اداری : 200

مواد غذایی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل