4,875,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 6500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,875,000,000تومان

زمین : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

1,500,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

40,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

30,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 4700
سوله : 3000
اداری : 850
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

30,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 3000
اداری : 850

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,600,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,600,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

15,000,000,000تومان

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

4,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

زمین : 11000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 11000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 1250
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 2525
سوله : 683
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 2525
سوله : 683

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲