زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 125
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

32,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 125

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

8,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 15000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

8,000,000,000تومان

زمین : 15000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

زمین : 1330
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

19,000,000,000تومان

زمین : 1330
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

32,000,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

زمین : 10000
سوله : 5500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

4,875,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 6500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,875,000,000تومان

زمین : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

1,500,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

40,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

30,000,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

زمین : 4700
سوله : 3000
اداری : 850
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

30,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 3000
اداری : 850

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,600,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,600,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

15,000,000,000تومان

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

4,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

زمین : 11000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 11000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷