مقايسه آگهی ها

250,000,000تومان50,000,000تومان
۷۰۰مترسوله اجاره جهت بیت کوین درشهر تبریز

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

250,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 7400
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس