4,500,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 10000
سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

زمین : 1800
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

زمین : 1800

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

زمین : 26000
سوله : 12000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

44,000,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 12000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

زمین : 4000
سوله : 1850
اداری : 231
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1850
اداری : 231

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

زمین : 5400
سوله : 3000
اداری : 150
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

45,000,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 3000
اداری : 150

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

زمین : 225
سوله : 225
اداری : 6
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

800,000,000تومان

زمین : 225
سوله : 225
اداری : 6

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

3,600,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 5000
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

30,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 270

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 30000
سوله : 17000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

150,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 17000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

260,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

2,800,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 532
سوله : 370
اداری : 40
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

2,800,000,000تومان

زمین : 532
سوله : 370
اداری : 40

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 5000
سوله : 650
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 650
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

300,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 240
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

10,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 240

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

12,160,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
12,160,000,000تومان

زمین : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴