مقايسه آگهی ها

20,000,000,000تومان
کارخانه پنیر و پنیر پیتزا فعال در گلپایگان بفروش میرسد

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه دام و طیور و ابزیان با وام بانکی در استان ایلام

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

9,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

2,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

5,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

2,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

زمین : 130
سوله : 130

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

455,000,000تومان

زمین : 130
سوله : 130

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

زمین : 1000
سوله : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

26,000,000,000تومان60,000,000تومان
فروش یا اجاره انبار ۱۲۰۰۰ متری اصفهان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

26,000,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 6000
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس