زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

260,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

2,800,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 532
سوله : 370
اداری : 40
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

2,800,000,000تومان

زمین : 532
سوله : 370
اداری : 40

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 5000
سوله : 650
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 650
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

300,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 240
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

10,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1620
اداری : 240

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

12,160,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد
12,160,000,000تومان

زمین : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

زمین : 13000
سوله : 5100
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

18,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 5100
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 22500
سوله : 6000
اداری : 1000
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

80,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 6000
اداری : 1000

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 30
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 30

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 10000
سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در جاده ورامین منطقه قلعه نو

زمین : 20000
سوله : 1700
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1700

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

5,000,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 20000
سوله : 1700
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

5,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1700

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

زمین : 2000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمین : 2000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 350
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 350

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 220
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 220

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 4400
سوله : 280
اداری : 80
برق والکترونیک, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

4,400,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 280
اداری : 80

برق والکترونیک, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰