مقايسه آگهی ها

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,000,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل