مقايسه آگهی ها

1,250,000,000تومان
خرید سالن بهداشتی با مجوز بسته بندي و توليد مواد غذايي در رشت

زمین : 2000
سوله : 1290
اداری : 10
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1,250,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1290
اداری : 10

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

زمین : 1700
سوله : 250
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

3,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 250
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

2,300,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

زمین : 114
سوله : 70
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

114,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

2,100,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 550
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس