10,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 1500
سوله : 420
اداری : 6
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

10,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 420
اداری : 6

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

2,950,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 850
اداری : 30
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

2,950,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 850
اداری : 30

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

60,000,000,000تومان
blank

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

60,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

زمین : 7000
سوله : 6000
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

25,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 6000
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

زمین : 140000
سوله : 6000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

170,000,000,000تومان

زمین : 140000
سوله : 6000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

300,000,000تومان30,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

50,000,000تومان4,000,000تومان
blank

زمین : 1000
سوله : 400
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 1500
سوله : 400
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

4,700,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 400

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

5,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 2300
سوله : 900
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

10,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 900
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

6,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

30,000,000تومان3,000,000تومان
blank

زمین : 200
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

6,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 60

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 6000
سوله : 2200
اداری : 500
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

20,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2200
اداری : 500

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 25000
سوله : 15000
اداری : 1000
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

500,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 15000
اداری : 1000

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷