مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 150

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل