مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

150,000,000تومان20,000,000تومان
کارخانه باخط تولید موادغذایی دراستان کرمان روستای کبوترخان اجاره داده میشود

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

3,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس