9,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1000 متری در منطقه جاده خاوران

سوله : 2900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

9,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

35,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 10000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

35,000,000,000تومان

زمین : 28000
سوله : 10000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

سوله : 670
اداری : 122
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

زمین : 3500
سوله : 670
اداری : 122

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

4,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 879/77
اداری : 111
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

4,000,000,000تومان

زمین : 1884/50
سوله : 879/77
اداری : 111

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

120,000,000,000تومان
blank

سوله : 7000
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

120,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

150,000,000تومان20,000,000تومان
کارخانه باخط تولید موادغذایی دراستان کرمان روستای کبوترخان اجاره داده میشود

سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,000,000,000تومان
اجاره کارخانه مجهز با کاربری مواد غذایی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 1200
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

5,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1200
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

5,000,000,000تومان
قیمت کارخانه سنگبری نوساز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

5,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

4,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 1050
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : ۵۰۰۰
سوله : 1050

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴