زمین : 5000
سوله : 2140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

زمین : 5000
سوله : 2140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

زمین : 2400
سوله : 1400
اداری : 180
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

1,600,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1400
اداری : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

1,700,000,000تومان
یک خط تولید شانه تخم مرغ جهت فروش دارم در شهر مشهد

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

1,700,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 1350
سوله : 700
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

6,000,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 700
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

زمین : 570
سوله : 750
اداری : 270
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

8,000,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 750
اداری : 270

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

33,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

25,000,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 1050

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

زمین : 10640
سوله : 1250
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

12,000,000,000تومان

زمین : 10640
سوله : 1250
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 5500
سوله : 2000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 5500
سوله : 2000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

3,000,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 2200
سوله : 1200
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 800
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

45,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

زمین : 1200
سوله : 430
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

800,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 430
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳