مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 350

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

زمین : 1200
سوله : 430
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

800,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 430
اداری : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس