5,000,000,000تومان

سوله : 800
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 800
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 750
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

18,000,000,000تومان
فروش کارخانه تولید بستنی سنتی و خامه قنادی درشهرک صنعتی چناران

سوله : 700
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

18,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 700
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

3,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

1,581,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

1,581,000,000تومان

زمین : 2635

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

6,500,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 720
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

6,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 720
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

300,000,000تومان60,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

300,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

60,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 3000
اداری : 500
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

60,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 3000
اداری : 500

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

45,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3000
اداری : 800
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

45,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 600
اداری : 110
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1515
سوله : 600
اداری : 110

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

37,600,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 4000
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

37,600,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 4000
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

4,560,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1400
اداری : 180
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

4,560,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1400
اداری : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

200,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

سوله : 200
اداری : 40
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 200
اداری : 40

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

9,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

3,500,000,000تومان
09153221484

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

3,500,000,000تومان

زمین : 3800

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

125,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 24000
اداری : 2000
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

125,000,000,000تومان

زمین : 90677
سوله : 24000
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰