924,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1540
سوله : 600
اداری : 40
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

924,000,000تومان

زمین : 1540
سوله : 600
اداری : 40

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

6,150,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی
6,150,000,000تومان

زمین : 1368
سوله : 1368

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,450,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 150
سوله : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

1,450,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

زمین : 5850
سوله : 2200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

35,000,000,000تومان

زمین : 5850
سوله : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 1021
سوله : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 1021
سوله : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 4000
سوله : 400
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 4000
سوله : 400
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

150,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 500متری در شهرقدس

زمین : 22500
سوله : 13500
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

150,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 13500
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

زمین : 5850
سوله : 2200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

زمین : 5850
سوله : 2200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

زمین : 5850
سوله : 2200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

35,000,000,000تومان

زمین : 5850
سوله : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

6,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 190 متری در شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,900,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 5460
سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,900,000,000تومان

زمین : 5460
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

زمین : 1680
سوله : 500
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

2,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 500
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

3,000,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : ۲۰۰۰
سوله : ۷۰۰
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

3,000,000,000تومان

زمین : ۲۰۰۰
سوله : ۷۰۰
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷