924,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 1540
سوله : 600
اداری : 40
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

924,000,000تومان

زمین : 1540
سوله : 600
اداری : 40

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

زمین : 30000
سوله : 5500
اداری : 1200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 5500
اداری : 1200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 4800
سوله : 1700
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

4,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1700
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

6,150,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی
6,150,000,000تومان

زمین : 1368
سوله : 1368

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,450,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 150
سوله : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

1,450,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

زمین : 5850
سوله : 2200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

35,000,000,000تومان

زمین : 5850
سوله : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 1021
سوله : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

زمین : 1021
سوله : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

150,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1000 متری در بابا سلمان شهریار

زمین : 22500
سوله : 13500
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

150,000,000,000تومان

زمین : 22500
سوله : 13500
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

زمین : 5850
سوله : 2200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

زمین : 5850
سوله : 2200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

زمین : 5850
سوله : 2200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

35,000,000,000تومان

زمین : 5850
سوله : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

6,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 190 متری در شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

1,900,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 5460
سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,900,000,000تومان

زمین : 5460
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱