رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال و اجاره انبار کوچک در تهران در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

400,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه با امکانات در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

سوله : 1300
اداری : 957
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

400,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 957

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

سوله : 2500
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

زمین : 52000
سوله : 2500
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

40,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه تولیدی در محدوده شرق تهران/املاک صنعتی سوله
40,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

200,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره و واگذاری انبار و کارگاه صنعتی در ابتدای جاده ساوه/املاک صنعتی سوله
200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 235
سوله : 235

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

سوله : 4000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

100,000,000تومان21,000,000تومان
اجاره موارد اکازیون انبار کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/املاک صنعتی سوله
100,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

400,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه تولیدی در شهرستان/املاک صنعتی سوله

سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

400,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

240,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

240,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

250,000,000تومان
اجاره کارگاه صنعتی با امکانات در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

سوله : 450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

250,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

50,000,000تومان8,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله
50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 730

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

سوله : 5000
اداری : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

100,000,000تومان
اجاره استثنائی کارگاه و انبار کالا در محدوده کرج تا قزوین/املاک صنعتی سوله
100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

5,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 100
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

5,000,000تومان500,000تومان

زمین : 3000
سوله : 100
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

50,000,000تومان
اجاره بی نظیر سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله
50,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

100,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره بی نظیر سالن سوله و کارگاه در منطقه قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

سوله : 550
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 550
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

20,000,000تومان3,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

سوله : 195
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 195
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰