مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

2,100,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 4200
سوله : 1400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

2,100,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

650,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

650,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

1,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 565
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 565
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

380,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1370
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

380,000,000تومان

زمین : 1370
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

4,600,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

1,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله
1,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

12,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

12,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین : 1200
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

3,900,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

3,900,000,000تومان

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس