مقايسه آگهی ها

800,000,000تومان
اجاره کارگاه نزدیک تهران

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,500,000,000تومان
سالن املاک صنعتی فجر گرمسار سوله انبار کارگاه سالن سوله کارخانه در شهرک صنعتی خوارزمی
5,500,000,000تومان

زمین : 1959

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
فروش زمین اکازیون در بزرگراه آزادگان -املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 10000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان
- فروش کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد به چه روال است ؟

زمین : 5980
سوله : 3180
اداری : 325
فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5980
سوله : 3180
اداری : 325

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 903
سوله : 430
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 903
سوله : 430
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,520,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

16,300,000,000تومان

زمین : 24000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,600,000,000تومان
کارخانه فروشی و خرید کارخانه فعال

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل