مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

350,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

80,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه سالن صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 160000
سوله : 7000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

80,000,000,000تومان

زمین : 160000
سوله : 7000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

750,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

550,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله
550,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

2,600,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله
2,600,000,000تومان

زمین : 26000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

1,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین : 1483
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

1,335,000,000تومان

زمین : 1483
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در جاده ساوه/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 220
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

250,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

850,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید