گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

11,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در بزرگراه ازادگان/گروه املاک صنعتی سوله
11,000,000,000تومان

زمین : 11000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

18,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه سالن صنعتی در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

18,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

6,940,000,000تومان
فروش کارگاه و کارگاه صنعتی در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1068
سوله : 584
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

6,940,000,000تومان

زمین : 1068
سوله : 584
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین : 4000
سوله : 850
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

17,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 850
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

40,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

40,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

450,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و انبار و سالن در شهرک صنعتی گلگون/گروه املاک سوله

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 45

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

450,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 45

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

9,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

220,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

220,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 165
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

800,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲