اگهی های اجاره یا فروش با کابری آلومینیوم

دراین قسمت می توانید موارد جدید اجاره و فروش سوله با کاربری های آلومینیومی را مشاهده نمایید.

زمین : 1300
سوله : 650
اداری : 150
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

7,300,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 650
اداری : 150

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

100,000,000تومان20,000,000تومان
blank

زمین : 2450
سوله : 1200
اداری : 50
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1200
اداری : 50

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

15,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280
آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280

آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

200,000,000تومان50,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1100متری در جاده ملارد

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

35,000,000,000تومان

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 150
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

16,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 150

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 250
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

10,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 250

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

20,000,000تومان3,600,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 700
سوله : 600
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

20,000,000تومان3,600,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

3,300,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 950
سوله : 100
اداری : 50
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

3,300,000,000تومان

زمین : 950
سوله : 100
اداری : 50

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

زمین : 3318
سوله : 650
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

4,000,000,000تومان

زمین : 3318
سوله : 650

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

265,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 825
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

265,000,000تومان

زمین : 825

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 4500
سوله : 2100
اداری : 400
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2100
اداری : 400

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

زمین : 4500
سوله : 2100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

12,500,000,000تومان
قیمت سالن با کاربری آلومینیوم درشهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 4900
سوله : 2200
اداری : 250
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

12,500,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 2200
اداری : 250

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶