اگهی های اجاره یا فروش با کابری آلومینیوم

دراین قسمت می توانید موارد جدید اجاره و فروش سوله با کاربری های آلومینیومی را مشاهده نمایید.

400,000,000تومان35,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

400,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

7,150,000,000تومان
فروش واقعی زمین کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله
7,150,000,000تومان

زمین : 1300

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

21,000,000,000تومان
blank

سوله : 2400
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

21,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

5,500,000,000تومان
blank

سوله : 1670
اداری : 70
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

5,500,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

12,500,000,000تومان
سوله با کاربری آلومینیوم درشهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2200
اداری : 250
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

12,500,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 2200
اداری : 250

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

30,000,003تومان4,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 600
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

30,000,003تومان4,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

7,300,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 650
اداری : 150
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

7,300,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 650
اداری : 150

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

200,000,000تومان50,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

200,000,000تومان30,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

29,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1300
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

29,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

100,000,000تومان30,000,000تومان
blank

سوله : 1200
اداری : 280
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

100,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 1200
اداری : 50
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1200
اداری : 50

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1400
اداری : 200
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

9,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

16,170,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

16,170,000,000تومان

زمین : 3850

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

35,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 1200
اداری : 700
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

35,000,000,000تومان

زمین : 11250
سوله : 1200
اداری : 700

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1300
اداری : 250
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

10,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 250

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵