مقايسه آگهی ها

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70
آلومینیوم

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

5,300,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4900
سوله : 2200
اداری : 250
آلومینیوم

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 2200
اداری : 250

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

1,365,000,000تومان

زمین : 1300

آلومینیوم

تاریخ ثبت : 1 سال قبل