زمین : 244
سوله : 244
اداری : 244
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

7,808,000,000تومان

زمین : 244
سوله : 244
اداری : 244

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

ویژه
30,000,000تومان7,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

40,000,000تومان1,500,000تومان
blank

زمین : 30
سوله : 30
اداری : 30
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

40,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 30
سوله : 30
اداری : 30

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280
آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280

آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

50,000,000تومان2,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 35
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 35

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 50
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 50
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان30,000,000تومان
خرید مغازه تجاری اکازیون درشهرک شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 500
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

50,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

100,000,000تومان20,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 250
سوله : 250
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

زمین : 60
سوله : 280
اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

2,000,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 280

اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

30,000,000تومان1,500,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2000
اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

30,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 2000

اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

36,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 3200
اداری : 8000
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

36,000,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 8000

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,250,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

5,250,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶