زمین : 50
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 50
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان30,000,000تومان
خرید مغازه تجاری اکازیون درشهرک شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 500
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

50,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

100,000,000تومان20,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 250
سوله : 250
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

زمین : 60
سوله : 280
اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

2,000,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 280

اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

30,000,000تومان1,500,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2000
اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

30,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 2000

اداری, تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

36,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3200
اداری : 8000
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

36,000,000,000تومان

زمین : 3200
اداری : 8000

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

40,000,000تومان1,500,000تومان
شهرک صنعتی عباس اباد

زمین : 30
سوله : 30
اداری : 30
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

40,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 30
سوله : 30
اداری : 30

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

ویژه
30,000,000تومان7,000,000تومان
فروش باغ تالار

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,250,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

5,250,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 350
اداری : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 25
سوله : 25
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

135,000,000تومان

زمین : 25
سوله : 25

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 72
سوله : 72
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

450,000,000تومان

زمین : 72
سوله : 72

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 38
سوله : 38
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

230,000,000تومان

زمین : 38
سوله : 38

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸