مقايسه آگهی ها

زمین : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

840,000,000تومان

زمین : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

1,300,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

1,600,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس