2,250,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 900
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

2,250,000,000تومان

زمین : 900

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 42000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

966,000,000,000تومان

زمین : 42000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه

زمین : 700000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان

زمین : 700000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره سالن و سوله تمیز در منطقه سیاه سنگ

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

500,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

25,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

200,000,000تومان33,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 5250
سوله : 1000
اداری : 15
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

200,000,000تومان33,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 1000
اداری : 15

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

5,000,000,000تومان
فروش کارخانهاجاره سوله با متراژ 225 متر در منطقه صنعتی کوه سفید قم سنگبری در فاز 1 شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 5000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 5000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

6,600,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 550
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

6,600,000,000تومان

زمین : 550

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

6,900,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

6,900,000,000تومان

زمین : 2300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

9,200,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2300
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

9,200,000,000تومان

زمین : 2300
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

1,000,000,000تومان70,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

1,000,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

42,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 77000
سوله : 400
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

20,000,000,000تومان

زمین : 77000
سوله : 400

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمین : 1350
سوله : 160 متر ساخت 2 خواب
اداری : 60
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

7,500,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 160 متر ساخت 2 خواب
اداری : 60

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 6000
سوله : 1500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱