9,000,000,000تومان

سوله : 1500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

370,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 800
اداری : 18
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

370,000,000,000تومان

زمین : 47300
سوله : 800
اداری : 18

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

30,000,000,000تومان

زمین : 88000
سوله : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

5,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 280
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 280

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

48,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2575
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

48,000,000,000تومان

زمین : 6140
سوله : 2575

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

32,500,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1800
اداری : 60
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

32,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 60

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

1,000,000,000تومان
09153221484

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

1,000,000,000تومان

زمین : 10000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

500,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره سالن و سوله تمیز در منطقه سیاه سنگ

سوله : 40
اداری : 40
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

500,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

3,750,000,000تومان
blank

سوله : 150
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,750,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2,200,000,000تومان
blank

سوله : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2,200,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

160,000,000,000تومان
اجاره انبار کالا و دپو محصولات در منطقه صنعتی ادران

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

160,000,000,000تومان

زمین : 10750

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,400,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 120
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,400,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

26,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

26,000,000,000تومان

زمین : 650

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

7,800,000,000تومان
blank

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

7,800,000,000تومان

زمین : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,700,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,700,000,000تومان

زمین : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 190
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 190
سوله : 190

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰