زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

40,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سالن و زمین مناسب کار بهداشتی درمنطقه شهریار

زمین : 10000
سوله : 400
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 400
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

60,000,000,000تومان
blank

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

60,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

150,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره باغ رستوران زیبا در شهریار

زمین : 800
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

150,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 800

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 15
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 15

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره باغ رستوران با آلاچیق های شیشه ای در منطقه ملارد

زمین : 1200
سوله : 200
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 200
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 40
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

12,500,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 40

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

150,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

150,000,000تومان

زمین : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

16,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2300
اداری : 50
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

16,000,000,000تومان

زمین : 2300
اداری : 50

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

زمین : 1200
سوله : 870
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

4,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 870

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

2,250,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 900
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

2,250,000,000تومان

زمین : 900

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 42000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

966,000,000,000تومان

زمین : 42000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 700000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان

زمین : 700000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره سالن و سوله تمیز در منطقه سیاه سنگ

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

500,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 40
اداری : 40

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

25,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

200,000,000تومان33,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5250
سوله : 1000
اداری : 15
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

200,000,000تومان33,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 1000
اداری : 15

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰