5,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2400
سوله : 1500
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1500

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60
دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 750
اداری : 60

دارویی, مواد غذایی, نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 144
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 144

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

250,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 200
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

250,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 200

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,400,000,000تومان
خرید سوله بهداشتی غذایی و دارویی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 250
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

3,400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 450
اداری : 250

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2400
سوله : 1000
اداری : 350
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

7,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1000
اداری : 350

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

25,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 14000
سوله : 7000
اداری : 200
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

25,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 7000
اداری : 200

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

13,500,000,000تومان
فروش سوله دارویی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 12000
سوله : 3300
اداری : 500
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

13,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3300
اداری : 500

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 200
ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 200

ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

5,200,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1400
اداری : 100

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

ارایشی بهداشتی, تجهیزات پزشکی, داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

ارایشی بهداشتی, تجهیزات پزشکی, داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

4,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120
داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

زمین : 1356
سوله : 624
اداری : 200
ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

7,000,000,000تومان

زمین : 1356
سوله : 624
اداری : 200

ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

300,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 50
دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

300,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 50

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹