مقايسه آگهی ها

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,700,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,700,000,000تومان
خرید سوله باکاربری شیمیایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان
قیمت خرید سوله شیمیایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 1800
سوله : 900
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

30,000,000تومان10,000,000تومان
رهن واجاره سوله شهرک شکوهیه قم

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

30,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

2,500,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

3,200,000,000تومان
اجاره سوله ،500 متر در جاده رباط کریم 56417929-021

زمین : 2010
سوله : 1050
اداری : 170
شیمیایی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

3,200,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 1050
اداری : 170

شیمیایی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه با پروانه شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه

زمین : 46500
سوله : 5000
اداری : 500
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 46500
سوله : 5000
اداری : 500

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس