مقايسه آگهی ها

7,200,000,000تومان
فروش کارخانه 1800 متر شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

7,200,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

13,000,000,000تومان
قیمت خرید کارخانه شیمیایی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

13,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

2,000,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,500,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان
blank

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه 800 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

3,200,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2000
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

15,000,000,000تومان
فروش کارخانه 5000 متر بسته بندی خشکبار و حبوبات در دهک صفادشت

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 230
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

15,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 230

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید