کارخانه سنگ

کارخانه های سنگبری و سنگبری معمولا در موارد بهره برداری از معادن عظیم سنک در کشور میباشد که عمده این مصارف در ساخت ساختمان ها استفاده میشود و در غالب موارد معادن سنگ پس از برداشت کوپه سنگها و ارسال ان را به کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و در اسیا کشور چین میباشد که پس از ارسال سنگ ها بوسیله قله بر و ساب توسط کارخانه های سنگبری انجام میپذیرد تراکم کارخانجات سنگبری عمدتا در شهرک صنعتی شمس اباد متمرکز شده اند و به نوعی بورس سنگبرها شده است و در 15 کیلومتری استان قم نیز تراکم این کارخانجات سنگبری دیده میشود

خرید کارخانه سنگ و سنگبری در شمس اباد

گروه املاک صنعتی سوله مرکز خرید و فروش کارخانه سنگ و سنگبری را با حضور کارشناسان این امر صورت می پذیرد

اجاره کارگاه سنگبری و کارگاه سنگ در جاده قم

از جمله درخواست ها اجاره انبار یا کارگاه و کارخانه سنگ و سنگبری میباشد که گروه املاک صنعتی سوله تخصص در این امر داشته و بهترین پیشنهاد ها را برای سنگ برها و سنگ فروش ها دارد

25,000,000,000تومان

سوله : 1000
اداری : 100
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

25,000,000,000تومان

زمین : 9700
سوله : 1000
اداری : 100

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

500,000,000تومان55,000,000تومان
blank

سوله : 5600
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

500,000,000تومان55,000,000تومان

زمین : 9600
سوله : 5600
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

100,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 1800
اداری : 150
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1800
اداری : 150

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

20,000,000,000تومان
blank

سوله : 2500
اداری : 150
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

6,300,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

6,300,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

100,000,000تومان35,000,000تومان
blank

سوله : 1200
اداری : 90
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 90

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 100
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

25,000,000,000تومان

زمین : 9700
سوله : 1000
اداری : 100

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

17,000,000,000تومان
blank

سوله : 2016
اداری : 540
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2016
اداری : 540

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

20,400,000,000تومان
blank
20,400,000,000تومان

زمین : 34000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

17,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 5000
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

25,000,000,000تومان

زمین : 29000
سوله : 5000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

20,000,000,000تومان
خرید سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2200
اداری : 300
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

20,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

40,000,000,000تومان
کرایه کارگاه صنعتی شهرک عباس آباد-املاک سوله

سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

50,000,000تومان7,500,000تومان
blank

سوله : 600
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

50,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 1600
سوله : 600
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

200,000,000تومان40,000,000تومان
فروش سوله با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1100
اداری : 60
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 60

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

3,200,000,000تومان
blank

سوله : 1000
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

3,200,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷