مقايسه آگهی ها

150,000,000تومان15,000,000تومان
فروش کارخانه فعال، 1600 متر شهرک صنعتی نظرآباد

زمین : 3700
سوله : 700
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 3700
سوله : 700
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 500
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 500

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,000,000,000تومان
کارگاه در شهرک صنعتی ماهدشت به فروش میرسد 66661330

زمین : 700
سوله : 330
اداری : 40
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1,000,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 330
اداری : 40

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

13,000,000,000تومان
فروش کارخانه، 1250 متر شهرک صنعتی صفادشت 66661330

زمین : 9000
سوله : 4100
اداری : 250
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

13,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4100
اداری : 250

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,800,000,000تومان
کارخانه یا کارگاه فروشی زیر قیمت در شهرک صنعتی شمس آباد/املاک  سوله

زمین : 1000
سوله : 280
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

1,800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 280
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

زمین : 134
سوله : 134
اداری : 70
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

700,000,000تومان

زمین : 134
سوله : 134
اداری : 70

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

زمین : 2560
سوله : 1900
اداری : 100
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

4,000,000,000تومان

زمین : 2560
سوله : 1900
اداری : 100

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

10,000,000,000تومان
فروش سوله تجاری انبار کارخانه سنگبری بر جاده خلیج فارس

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

10,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600
اداری : 50

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس