زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 900
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1,000,000,000تومان

زمین : 900

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

3,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 300
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,000,000,000تومان

زمین : 300

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 3722
سوله : 617
اداری : 156
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,500,000,000تومان

زمین : 3722
سوله : 617
اداری : 156

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1825
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,000,000,000تومان

زمین : 1825

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 60000
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 60000

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

250,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2500
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

250,000,000تومان

زمین : 2500

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 6000
اداری : 60
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

25,000,000,000تومان

زمین : 6000
اداری : 60

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

1,198,900,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1262
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,198,900,000تومان

زمین : 1262

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

700,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

700,000,000تومان

زمین : 1000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

31,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 70000
سوله : 200
اداری : 20
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

31,500,000,000تومان

زمین : 70000
سوله : 200
اداری : 20

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

40,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 110
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 250
اداری : 110

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

8,000,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 3600 متر گلخانه
اداری : 20 سرایداری
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 3600 متر گلخانه
اداری : 20 سرایداری

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

12,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 260000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

12,000,000,000تومان

زمین : 260000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

40,000,000,000تومان

زمین : 250000
سوله : 200000
اداری : 145

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶