مقايسه آگهی ها

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

10,800,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

50,000,000,000تومان
۲۰ هکتار زمین – شورآباد – سند تک برگ

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

250,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2500
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

250,000,000تومان

زمین : 2500

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

500,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

18,750,000,000تومان
فروش زمین مرزوعی در جاده مخصوص کرج /املاک صنعتی سوله

زمین : 12500
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

18,750,000,000تومان

زمین : 12500

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

زمین : 10000
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

440,000,000تومان
فروش  ویژه زمین مرزوعی در بهترین نقطه جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
440,000,000تومان

زمین : 22000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

3,000,000,000تومان
فروش زمین اکازیون در بزرگراه آزادگان -املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 10000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس