مقايسه آگهی ها

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 10000
صنعتی, کشاورزی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی, کشاورزی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

440,000,000تومان
فروش  ویژه زمین مرزوعی در بهترین نقطه جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
440,000,000تومان

زمین : 22000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

18,750,000,000تومان
فروش زمین مرزوعی در جاده مخصوص کرج /املاک صنعتی سوله

زمین : 12500
کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

18,750,000,000تومان

زمین : 12500

کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

250,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 2500
کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

250,000,000تومان

زمین : 2500

کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

500,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
فروش زمین اکازیون در بزرگراه آزادگان -املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
کشاورزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 10000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل