7,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

7,500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

160,000,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 800000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

160,000,000,000تومان

زمین : 800000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

40,000,000تومان5,000,000تومان
فروش کارخانه آجر ماشینی زرنگار در شهر صنعتی چرداول

سوله : 1000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

40,000,000تومان5,000,000تومان

سوله : 1000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

100,000,000تومان16,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در خیابان عرفان اتوبان آزادگان

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 9
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 9

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 900
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1,000,000,000تومان

زمین : 900

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

3,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 300
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,000,000,000تومان

زمین : 300

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

زمین : 3722
سوله : 617
اداری : 156
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,500,000,000تومان

زمین : 3722
سوله : 617
اداری : 156

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1825
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,000,000,000تومان

زمین : 1825

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 60000
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 60000

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

250,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

250,000,000تومان

زمین : 2500

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 5000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 6000
اداری : 60
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

25,000,000,000تومان

زمین : 6000
اداری : 60

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

1,198,900,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1262
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

1,198,900,000تومان

زمین : 1262

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

700,000,000تومان

زمین : 1000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

31,500,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 70000
سوله : 200
اداری : 20
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

31,500,000,000تومان

زمین : 70000
سوله : 200
اداری : 20

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳