مقايسه آگهی ها

خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

3,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3024
سوله : 3600
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 3024
سوله : 3600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

850,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1530
سوله : 900
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

850,000,000تومان

زمین : 1530
سوله : 900
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

3,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3600
سوله : 2500
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

3,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2500
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

1,350,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

1,350,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

2,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

2,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

38,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
38,000,000,000تومان

زمین : 63000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

1,800,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3660
سوله : 2550
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 2550
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

1,250,000,000تومان
فروش و واگذاری کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 650
اداری : 108
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

1,250,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 650
اداری : 108

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

850,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله
850,000,000تومان

زمین : 3288

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

250,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه با شرایط عالی در حومه کرج/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

250,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2350
سوله : 900
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 900
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

1,200,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

1,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس