مقايسه آگهی ها

720,000,000تومان
خرید سوله 500 متری در شهرک صنعتی محموداباد قم زیرقیمت

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

720,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

30,000,000تومان8,800,000تومان
فروش کارگاه،1000 متر در قلعه حسن خان (شهر قدس)

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

30,000,000تومان8,800,000تومان

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

2,700,000,000تومان
سوله اجاره و خرید سوله جاده مخصوص کرج 66661330-021

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

150,000,000تومان
اجاره زیر قیمت سالن و سوله صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

150,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 290
سوله : 145
اداری : 95

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره فوری سوله ۴۰۰ و ۲۰۰متری قابل تجمیع فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره فوری ۲۵۰ متر سوله فول تخلیه، فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره و واگذاری انبار و کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 264
سوله : 130
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 264
سوله : 130
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس