خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

3,000,000,000تومان230,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

3,000,000,000تومان230,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 10000
سوله : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 5000
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان
blank

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 110
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 110

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان
فروش سوله 3000 متری در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله قیمت مناسب در شهرک بهارستان کرج

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

500,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,000,000,000تومان
blank

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

4,700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 1000
سوله : 556
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

4,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 556
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,000,000,000تومان90,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,000,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

100,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

100,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله نوساز مناسب انبار در خیابان پالایشگاه

زمین : 900
سوله : 700
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 700
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,200,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

30,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1240
اداری : 410

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

20,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 11245
سوله : 4500
اداری : 215
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

20,000,000,000تومان

زمین : 11245
سوله : 4500
اداری : 215

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳