مقايسه آگهی ها

خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

1,500,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 5000
سوله : 900
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 900

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

4,000,000,000تومان
فروش سوله با متراژ 900 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2040
سوله : 1250
اداری : 180
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1250
اداری : 180

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

20,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1200
سوله : 600
صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

20,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

صنعتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 550
سوله : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

10,400,000,000تومان
شهرک صنعتی عالی نسب خرید و فروش کارخانه بامجوز فلز

زمین : 2600
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

10,400,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

12,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه، شهرک صنعتی ایوانکی 36470289-021

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

3,500,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 4000
سوله : 3500
اداری : 220
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3500
اداری : 220

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1,500,000,000تومان
فروش زمین با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 500
سوله : 230
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

1,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 230
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

7,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان7,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲