مقايسه آگهی ها

خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

زمین : 840
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

21,000,000,000تومان

زمین : 840
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

2,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

2,000,000,000تومان

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

48,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

5,500,000,000تومان
خرید سوله در وردآورد

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

5,500,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 4256
سوله : 3000
اداری : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

75,000,000,000تومان

زمین : 4256
سوله : 3000
اداری : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

5,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 271
سوله : 270
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

1,219,500,000تومان

زمین : 271
سوله : 270
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 7000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

49,000,000,000تومان

زمین : 7000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

زمین : 15000
سوله : 1200
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

225,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1200
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

480,000,000تومان
فروش انباروکارگاه صنعتی باشرایط عالی در جاده قدیم کرج

زمین : 60
سوله : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

480,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس