مقايسه آگهی ها

خرید و فروش سوله در مناطق صنعتی و اجاره انواع سوله های صنعتی در کلیه مناطق صنعتی و شهرک های صنعتی کل کشور در گروه املاک صنعتی سوله با بیش از 6000 مورد اجاره و فروش سوله با قیمت های عالی و مناسب با هر سلیقه و کاربری

20,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 400
سوله : 250
تجاری, صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 250

تجاری, صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

50,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1300
سوله : 1300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

25,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 5236
سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 5236
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

25,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سوله فول امکانات جهت انبار در شهریار

زمین : 80
سوله : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

25,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

10,000,000,000تومان90,000,000تومان
اجاره سوله اکازیون مناسب کالا در شهریار

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

10,000,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1400
سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

10,000,000تومان6تومان

زمین : 1400
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 300
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,000,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس