مقايسه آگهی ها

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 480
سوله : 480
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 480
سوله : 480

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300
شیمیایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

32,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 11000
اداری : 300

شیمیایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

ویژه
30,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره اپارتمان اداری با سند اداری جاده قدیم کرج

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 130
سوله : 130
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

60,000,000تومان8تومان

زمین : 130
سوله : 130
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل