مقايسه آگهی ها

آگهی اجاره ادارای

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره دفاتر اداری به صورت روزانه قرار داده می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس مربوطه یا شعبه تماس بگیرید.

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

9,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

12,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 12280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

491,200,000,000تومان

زمین : 12280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 12280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 12280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

1,200,000,000تومان

زمین : 705
سوله : 288
اداری : 64

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان3,800,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶