مقايسه آگهی ها

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950
سلولزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950

سلولزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 480
سوله : 480
پلاستیک

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 480
سوله : 480

پلاستیک

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل