مقايسه آگهی ها

آگهی اجاره ادارای

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره دفاتر اداری به صورت روزانه قرار داده می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس مربوطه یا شعبه تماس بگیرید.

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

50,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

12,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2625
اداری : 143

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

زمین : 450
سوله : 320
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

950,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 320
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 3026
سوله : 1760
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 3026
سوله : 1760

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 750
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

3,500,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 1500
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

900,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

4,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 3000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

4,500,000,000تومان

زمین : 3000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 800
سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

6,500,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 17
سوله : 17
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

10,000,000تومان500,000تومان

زمین : 17
سوله : 17

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس