70,000,000تومان7,000,000تومان
قیمت زمین صنعتی 400 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

70,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

150,000,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 924
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

150,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 924
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

11,500,000,000تومان
blank

سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

11,500,000,000تومان

زمین : ۵۱۰۰
سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 1500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

6,000,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 2000
اداری : 250
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

1,275,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

1,275,000تومان

زمین : 2500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

6,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 680
اداری : 80
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 680
اداری : 80

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

8,000,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1200
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

8,000,000,000تومان

زمین : 2440
سوله : 1200
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

1,500,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

250,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

250,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

7,200,000,000تومان
کارخانه واقع در شهرک صنعتی کاوه (بزرگترین و مدرنترین شهرک صنعتی )

سوله : 650
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

7,200,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 650
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

14,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در اتوبان تهران _ ساوه

سوله : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

11,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

11,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

30,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

30,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

1,050,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

1,050,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 5000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷