8,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 2440
سوله : 1200
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

8,000,000,000تومان

زمین : 2440
سوله : 1200
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

250,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

زمین : 2520
سوله : 1500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

250,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

زمین : 5200
سوله : 650
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

7,200,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 650
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

70,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 300 متری درصفادشت

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

70,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

105,000,000,000تومان
کارخانه لوله پلیمری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 4700
سوله : 924
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

105,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 924
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

زمین : 20000
سوله : 1800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

11,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

30,000,000,000تومان
اجاره سالن مناسب بسته بندی در محدوده شهرقدس

زمین : 4750
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

30,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : ۵۱۰۰
سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

11,500,000,000تومان

زمین : ۵۱۰۰
سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

1,050,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

1,050,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

5,000,000,000تومان
فروش کارخانهاجاره سوله با متراژ 225 متر در منطقه صنعتی کوه سفید قم سنگبری در فاز 1 شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 5000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 5000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

8,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 2613
سوله : 1250
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

8,000,000,000تومان

زمین : 2613
سوله : 1250
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

690,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
690,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

زمین : 6000
سوله : 1500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰