مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000تومان3,500,000تومان
رهن واجاره سوله بهداشتی درجاده قدیم قم -تهران.املاک صنعتی سوله
10,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 200
سوله : 180

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

15,000,000تومان2,000,000تومان
۱۵۰مترسوله ابتدای شهرک صنعتی شکوهیه قم جهت انباراجاره داده میشود.
15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 975
سوله : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سالن شیمیایی باقیمت مناسب درشهرک صنعتی شکوهیه قم.املاک سوله

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1600
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 500
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1500
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,250,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل