مقايسه آگهی ها

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

670,000,000تومان

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1200
اداری : 90

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل