مقايسه آگهی ها

2,000,000,000تومان
فروش سوله 700 متر شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,200,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 450
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

30,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره سوله با متراژ 320 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 328
سوله : 320
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 328
سوله : 320

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه سنگبری با متراژ 1150 متر سالن در بلوار کوه سفید قم

زمین : 6000
سوله : 1150
اداری : 150
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

12,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1150
اداری : 150

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1,500,000,000تومان
فروش سالن 700 متر فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

760,000,000تومان
فروش زمین بامتراژ 2025 متر در منطقه ی ویژه سلفچگان قم

زمین : 2025
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

760,000,000تومان

زمین : 2025

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

940,000,000تومان
خرید زمین با متراژ 2500 متر با کاربری انبار در منطقه ی ویژه سلفچگان قم
940,000,000تومان

زمین : 2500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

9,500,000,000تومان
فروش فوری سوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

9,500,000,000تومان

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,000,000تومان

زمین : 3800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

4,200,000,000تومان
فروش سوله غذایی با متراژ 1700 متر در ناحیه صنعتی طغرود قم

زمین : 3365
سوله : 1700
اداری : 145
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

4,200,000,000تومان

زمین : 3365
سوله : 1700
اداری : 145

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

2,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس