مقايسه آگهی ها

5,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره انبار و سالن و سوله در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 630
سوله : 70
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 630
سوله : 70
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره فوری انبار سالن و سوله در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله
10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 160
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

250,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 540
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

250,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 540
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان4,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 230
اداری : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 230
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان3,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 180
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

60,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

60,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

40,000,000تومان4,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله استثنایی در شهرک صنعتی شمس آباد/ نارنجستان

زمین : 2010
سوله : 450
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

40,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 2010
سوله : 450
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس