مقايسه آگهی ها

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 7
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 7

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

2,700,000,000تومان

زمین : 2800

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

8,000,000,000تومان
فروش ۸۰۰۰ متر زمین ۲۰۰ متر سوله بزرگراه لشکری ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 8000
سوله : 200
اداری : 50
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

8,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 200
اداری : 50

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

2,300,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس