200,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره انبار 600 متری داخل تهران چهارراه گلوبندک

زمین : 600
سوله : 600
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

990,000,000تومان
آیا ساخت ویلا در زمین زراعی امکان‌پذیر است؟

زمین : 1000
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

990,000,000تومان

زمین : 1000

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

600,000,000تومان85,000,000تومان
اجاره انبار از 200 متر تا 4000متر در سه راه افسریه

زمین : 10000
سوله : 4200
اداری : 400
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

600,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4200
اداری : 400

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره زمین 2500 متری مناسب پارکینگ عمومی منطقه شهریار

زمین : 2500
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2500
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 2400
سوله : 900
سایر, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 900

سایر, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

500,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 560
سوله : 560
اداری : 50
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

500,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 560
سوله : 560
اداری : 50

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

1,000,000,000,000تومان
شهرک صنعتی قلعه میر فروش ملک چهاردیواری

زمین : 272000
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

1,000,000,000,000تومان

زمین : 272000

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره کارخانه بامجوز کانی در شهرک صنعتی شرق اصفهان

زمین : 6300
سوله : 500
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

940,000,000تومان
خرید زمین با متراژ 2500 متر با کاربری انبار در منطقه ی ویژه سلفچگان قم
940,000,000تومان

زمین : 2500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

100,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با مجوز فلز در شهرک صنعتی پرند

زمین : 30000
سوله : 500
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در منطقه امین آباد شهرری

زمین : 5000
سوله : 3800
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3800
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

50,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره انبار از 200 متر تا 4000متر در سه راه افسریه

زمین : 520
سوله : 520
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

50,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 520

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

3,000,000,000تومان
فروش زمین با مترا ژ9000 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قم

زمین : 9000
سوله : 2000
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

3,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2000

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 400
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

8,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 400

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

500,000,000تومان25,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 1800
سوله : 500
اداری : 20
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

500,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 500
اداری : 20

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 17600
سوله : 650
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

45,000,000,000تومان

زمین : 17600
سوله : 650

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷