مقايسه آگهی ها

زمین : 11230
سوله : 5000
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 11230
سوله : 5000
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,450,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 13170
اداری : 250
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 13170
اداری : 250

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی, دارویی, دامداری, ریخته گری, سلولزی, سنگبری, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, کشاورزی, مواد غذایی, نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی, دارویی, دامداری, ریخته گری, سلولزی, سنگبری, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, کشاورزی, مواد غذایی, نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی, دارویی, ریخته گری, سلولزی, سنگبری, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, مواد غذایی, نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, تولیدی, داروسازی, دارویی, ریخته گری, سلولزی, سنگبری, شیمیایی, صنعتی, فلزی, قطعات بتونی و موزاییک, مواد غذایی, نساجی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل