100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش کارخانه سنگیری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 27
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 27

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

2,200,000,000تومان

زمین : 6820
سوله : 1050
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

8,000,000,000تومان

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 110

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 4300
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

43,200,000,000تومان

زمین : 4300

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

27,000,000,000تومان
فروش تجاری بر جاده ملارد به شهریار

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

27,000,000,000تومان

زمین : 1568
سوله : 100
اداری : 20

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 222000
سوله : 8000
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

29,000,000,000تومان

زمین : 222000
سوله : 8000

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

1,050,000,000تومان
blank

زمین : 700
سوله : 600
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

1,050,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

زمین : 60000
سوله : 300
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

30,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 300

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

2,500,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 8000
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 8000

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

1,450,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

1,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5400
سوله : 144
اداری : 96
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

1,000,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 144
اداری : 96

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

زمین : 64000
سوله : 700
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

25,000,000,000تومان

زمین : 64000
سوله : 700
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

زمین : 11230
سوله : 5000
اداری : 200
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

12,000,000,000تومان

زمین : 11230
سوله : 5000
اداری : 200

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

12,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

1تومان100,000,000تومان
انبار و سالن اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

زمین : 10200
سوله : 3600
اداری : 500
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

1تومان100,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3600
اداری : 500

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸