گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید.

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

750,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

6,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 4300
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

6,000,000,000تومان

زمین : 4300
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

200,000,000تومان
زمین ارزان فروشی در حسن اباد فشافویه

زمین : 3900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

200,000,000تومان

زمین : 3900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

650,000,000تومان
قیمت انبار و کارگاه در حسن اباد فشافویه

زمین : 350
سوله : 260
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

650,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 260
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹