3,700,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 650
سوله : 250
اداری : 50
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

3,700,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 250
اداری : 50

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

30,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

65,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

100,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 1600
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1600
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

74,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

260,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

4,000,000,000تومان
فروش سوله 1200 متر ،زون شیمیایی ، شهرک صنعتی نصیرآباد

زمین : 40
اداری : 18
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

4,000,000,000تومان

زمین : 40
اداری : 18

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : 10000
سوله : 3200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

1,700,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1200
سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

1,700,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

300,000,000تومان100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

300,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 18000
اداری : 3000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷