زمین : 5800
سوله : 2600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

22,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 5000
سوله : 2100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1,700,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

1,700,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 10000
سوله : 3200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 25000
سوله : 12000
اداری : 1250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

300,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 12000
اداری : 1250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

74,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

2,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه 4000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

2,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

3,700,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 600
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

500,000,000تومان60,000,000تومان
blank

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

10,920,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

10,920,000,000تومان

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 8000
سوله : 5250
اداری : 432
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

45,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 5250
اداری : 432

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

300,000,000تومان100,000,000تومان
blank

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

13,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

13,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱