مقايسه آگهی ها

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1680
سوله : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 8300
سوله : 2040
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8300
سوله : 2040

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700
ریخته گری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700

ریخته گری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2450
سوله : 850
اداری : 250
ریخته گری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 850
اداری : 250

ریخته گری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 240
سوله : 140
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 140
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2250
سوله : 1080
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 1080

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل