مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1200
اداری : 1000

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 8300
سوله : 2040
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8300
سوله : 2040

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل