18,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1750
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

18,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1750
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

370,000,000,000تومان
blank

سوله : 7000
اداری : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

370,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

74,000,000,000تومان
فروش کارخانه دارای جرثقیل در بهترین نقطه جاده مخصوص کرج

سوله : 2300
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

74,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

75,000,000,000تومان
فروش سوله مجهز به جرثقیل سقفی و باسکول در جاده قدیم فتح

سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

75,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

350,000,000,000تومان
کارخانه در بر جاده مخصوص کرج به فروش میرسد

سوله : 12000
اداری : 1250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

350,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 12000
اداری : 1250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

8,100,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 280
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

8,100,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان350,000,000تومان
blank

سوله : 8000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان350,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

26,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 2500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

26,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

2,200,000,000تومان
۲۸۰ متر زمین،۱۶۰متر سوله و دفتری،فول خیابان ۱۷ شهریور شادآباد/املاک سوله

سوله : 130
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,200,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 130
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

8,200,000,000تومان
۷۰۰مترسوله با ۱۵۰۰متر زمین با امکانات ،اکازیون،۱۷ شهریور شادآباد/املاک سوله
8,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

4,100,000,000تومان
۳۴۰متر بنا ، ۲۸۰ زمین ، فول امکانات ،بسیار دیدنی ،فتح جاده کرج/املاک سوله

سوله : 280
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

4,100,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,200,000,000تومان
۲۴۰ متر زمین +۲۸۰ متر بنای مفید فتح جاده کرج املاک صنعتی سوله

سوله : 140
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

2,200,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 140
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

25,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

25,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸