مقايسه آگهی ها

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 150
تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

385,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 150

تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

ویژه
220,000,000تومان
املاک-صنعتی-سوله/انبار/کارگاه/کارخانه/زمین/سالن/سوله/صنعت/

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

220,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل