مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

2,600,000,000تومان
۲۲۰متر بنای مفید در ۲۱۰متر زمین مناسب بهداشتی، غذایی ،داخل فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 210
سوله : 110
دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,600,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 110

دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

150,000,000تومان2,000,000تومان
۱۱۵متر کارگاه با امکانات فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 280
سوله : 280
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

150,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

4,100,000,000تومان
۳۴۰متر بنا ، ۲۸۰ زمین ، فول امکانات ،بسیار دیدنی ،فتح جاده کرج/املاک سوله

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

4,100,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 280
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

200,000,000تومان46,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 1000
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

200,000,000تومان46,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 1000
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 150
تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

385,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 150

تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

ویژه
220,000,000تومان
املاک-صنعتی-سوله/انبار/کارگاه/کارخانه/زمین/سالن/سوله/صنعت/

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

220,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل